Vartotojas:

Slaptažodis:

Pagrindinis

>

Kredito unijos valdymui

Kredito unijos valdymui

Kredito unijos administravimo sistema „eLKUs“

Kompiuterinė programa „ElKus“ yra sukurta kredito unijų apskaitai. Kompiuterinėje programoje, kredito unijos apskaita yra tvarkoma pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus, teisės aktus, verslo apskaitos standartus ...

IT infrastruktūros priežiūra

UAB „Baltic Banking Service“ siekia sudaryti visas įmanomas prielaidas tam, kad būtų užtikrintas duomenų keitimosi saugumas, visapusiškai optimalus IT infrastruktūros funkcionavimas, efektyvus darbuotojų darbas esamomis ...

Finansų rinkos ir investicijų sprendimai

Kredito unijai bendradarbiaujant su UAB „Baltic Banking Service“ pagal paklausimą yra teikiamos paslaugos ir informacija apie investavimo terminus ir sąlygų paaiškinimą. Investicinių sprendimų rizikų ir privalumų palyginimą su kitų ...

Marketingo veiksmų analizė

Programoje „eLKUs“ yra įdiegtas klientų apklausos modulis, į kurio klausimus atsako naujai registruojamas klientas. Turint apklausos duomenis, interneto svetainėje bbservice.lt prisijungus prie klientų skilties, pagal pasirinktą laikotarpį ...