Atvirojo ryšio standarto darbo grupės posėdis

2017-05-17
Atvirojo ryšio standarto darbo grupės posėdis

Šių metų gegužės 4 dieną įvyko jau ketvirtasis Atvirojo ryšio standarto darbo grupės posėdis, kurio metu buvo svarstomi klausimai pagal žemiau pateikiamą darbotvarkę. Pagrindinė posėdžio tema buvo „Išsamus vieno (nuo pradžios iki pabaigos) mokėjimo inicijavimo operacijos ciklo aptarimas“.

Priminsime, kad pagal Mokėjimo paslaugų direktyvos (Nr. 2015/2366) nuostatas kiekvienas sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia paslaugas internetu, turi užtikrinti bent vieną saugios komunikacijos atvirojo ryšio (API) sąsają. Ši nuostata bus pradėta taikyti po 18 mėnesių po Europos Komisijos patvirtintų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo.

Atsižvelgiant į mokėjimų rinkos dalyvių išreikštą siekį suformuluoti suderintą poziciją dėl API standarto, Lietuvoje yra sudaryta ir veikia Atvirojo ryšio standarto darbo grupė. Ši grupė nagrinėja naujus teisinius reikalavimus, europines API standartizavimo iniciatyvas, Mažmeninių mokėjimų eurais tarybos (angl. ERPB) rekomendacijas, Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų ir naudotojų poreikius. Planuojama, kad iki 2017 m. pabaigos darbo grupė parengs ataskaitą su siūlymais, kad API sąsajos būtų saugios ir prisidėtų prie mokėjimų rinkos plėtros Lietuvoje.

Atvirojo ryšio standarto darbo grupę sudaro 25 nariai – kredito įstaigų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, techninių paslaugų teikėjų, valstybės institucijų atstovai. Didžiuojamės būdami šios darbo grupės nariais ir mielai dalinamės informacija apie joje svarstomus kausimus.

 

Štai 2017-05-04 susirinkimo darbotvarkė ir protokolas:

Atvirojo ryšio standarto darbo grupės posėdis

2017 m. gegužės 4 d., 13:00 – 15:00 Lietuvos bankas, Totorių g. 4, Vilnius

Darbotvarkė

13:00–13:05 Darbotvarkė

13:05–13:10 Praėjusio posėdžio protokolas

13:10–13:20 Naujausia informacija apie API standartizavimą Europos Sąjungoje

13:20–14:35 Išsamus vieno (nuo pradžios iki pabaigos) mokėjimo inicijavimo operacijos ciklo aptarimas

14:35–14:45 Kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos: tolimesni veiksmai

14:45–14:55 Grupės dokumentų erdvė SharePoint aplinkoje

14:55–15:00 Kiti klausimai

_______________

 

Atvirojo ryšio standarto darbo grupės 2017 m. gegužės 4 d. posėdžio protokolas

 

1. Darbotvarkė

Susitikimo darbotvarkė patvirtinta.

 

2. 2017 m. balandžio 13 d. posėdžio protokolas

Praėjusio posėdžio protokolas patvirtintas.

 

3. Naujausia informacija apie API standartizavimą Europos Sąjungoje

Grupei pateikta informacija apie PRETA papildomų žinynų iniciatyvos tikslus ir projekto planą. PRETA nuomone, papildomi žinynai padėtų rinkos dalyviams atitikti teisės aktų reikalavimus (pvz., dėl API testavimo priemonių prieinamumo) ir užtikrintų sklandesnį API ekosistemos veikimą.

 

4. Išsamus vieno (nuo pradžios iki pabaigos) mokėjimo inicijavimo operacijos ciklo aptarimas

Grupei pristatytos API ekosistemos prielaidos, apimančios mokėtojų patirtį, susijusių šalių atsakomybių režimą, teisę į reikiamus, bet ne perteklinius patikrinimus, atvirųjų sąsajų saugumą ir kt. Grupės nariai sutarė vadovautis šiomis prielaidomis, o prireikus jas papildyti. Grupės nariai išsamiai aptarė vieną (nuo pradžios iki pabaigos) mokėjimo inicijavimo operacijos ciklą, paremtą tam tikromis prielaidomis. Iškilę nauji klausimai (pvz., kas ir kuriame proceso etape gali identifikuoti mokėtoją, mažos vertės operacijų autorizavimas) bus įtraukti į spręstinų klausimų sąrašą.

 

5. Kvalifikuotos patikimumo užtikrinimo paslaugos: tolimesni veiksmai

Grupės nariai aptarė tolimesnius veiksmus dėl kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų prieinamumo. Sutarta susisiekti su potencialiais kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjais ir juos informuoti apie API ekosistemos dalyvių lūkesčius.

 

6. Grupės dokumentų erdvė SharePoint aplinkoje

Grupė informuota apie dokumentų erdvę SharePoint aplinkoje, kurioje patalpinti ankstesnių grupės posėdžių dokumentai ir aktualūs išorės šaltiniai. Be to, ši aplinka sudarys sąlygas patogiau rengti ir redaguoti galutinę grupės ataskaitą.

_______________