Specializuoto banko sistema

Specializuotiems bankams sukurta modulinė programinė įranga. Pagrindiniai moduliai apima IBAN multivaliutinių sąskaitų atidarymą ir administravimą, SEPA mokėjimus, klientų valdymą (CRM), indėlių surinkimą, kreditavimą, apskaitą bei dokumentų valdymą.

PRAŠYTI DEMO

SPECIALIZUOTO BANKO SISTEMOS MODULIAI:

Klientai

Clients Tai vienas iš pagrindinių platformos modulių, kuris vykdo svarbiausius klientų valdymo procesus, apimančius nuolatinį kliento veiksmų monitoringą. Šiame modulyje galima peržiūrėti kliento informaciją, istoriją, dokumentus, komunikaciją bei įgaliotus ir susijusius asmenis. Prireikus galite pasinaudoti įrankiais, skirtais žinučių ar laiškų siuntimui.

Sąskaitos

Accounts Klientams atidaromos multivaliutinės IBAN formato sąskaitos, todėl galima greitai ir lengvai vykdyti kasdienes finansines operacijas. Taip pat šiame modulyje atliekamas sąskaitų atidarymas ir uždarymas. Be to, automatinis procesas generuoja pranešimus VMI apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas. Papildomos sąskaitų valdymo funkcijos apima limitų nustatymą, kitų asmenų įgaliojimus valdyti ar matyti sąskaitas, sąskaitų pavadinimų nustatymus, periodinį sąskaitų išrašų siuntimą ir kt.

Produktai

Products Konfigūruojant sistemą galima nurodyti indėlių ir paskolų produktų parametrus, nustatyti produkto tipus, didžiausias ir mažiausias sumas, pratęsimo galimybes, minimalius mokėjimus, baudas, palūkanas, grafikus ir pan. Šiame modulyje galima naudoti fiksuotus ir kintamus parametrus. Taip pat parametrų kitimą galime susieti su išorės informacija. Standartiniai indėlių produktai, tai terminuotieji ir kaupiamieji indėliai. Taip pat galimas palūkanų skaičiavimas už neterminuotą indėlį. Pagrindiniai kreditavimo produktai: vartojimo paskolos (be užstato), kredito linijos, paskolos su įkeitimu, paskolos su kintamomis (fiksuotomis) palūkanomis.

Mokėjimai

Payments Naudojama viena paprasta mokėjimų forma visiems mokėjimo nurodymams. Mokėjimams tarp sistemos vartotojų pakanka nurodyti sistemos sąskaitos numerį. Visiems kitiems mokėjimams nurodomas IBAN sąskaitos numeris. Atliekamas mokėjimų verifikavimas ir kontrolė. Taip pat, sistema priima ir vykdo SEPA (vietinius bei tarptautinius) mokėjimus bet kuriuo paros metu. Šiam funkcionalumui įgyvendinti naudojama mūsų sukurta SEPA API, t. y. aplikacijų programavimo sąsaja, kuri suteikia galimybę prisijungti prie Lietuvos banko valdomos mokėjimų sistemos CENTROlink. Mokėjimai tarp SEPA-MMS dalyvių darbo dienomis vykdomi on-line principu. Mokėjimai eurais dažniausiai įvykdomi tą pačią darbo dieną. Mokėjimo nurodymus galima pateikti visą parą.

Papildomos mokėjimų funkcijos: standartiniai mokėjimų ruošiniai (siūlo sistema); modifikuojami mokėjimų ruošiniai (sukuria vartotojas);  grupiniai mokėjimai; periodiniai mokėjimai; e. sąskaitų apmokėjimai.

Rizikos vertinimas ir kreditavimas

Scoring Modulis apima paraiškų administravimą, papildomų dokumentų įvedimą (išsaugojimą), automatines užklausas į trečiųjų šalių duomenų bazes, pareiškėjo rizikos įvertinimą, standartinių dokumentų generavimą (pasiūlymų, sutarčių, standartinės informacijos). Surinkę pakankamą kiekį informacijos galite koreguoti sistemą ir mokyti ją priimti sprendimus. Kreditavimo dalis apima paskolų atidarymą, valdymą ir uždarymą, grafikų modeliavimą, užtikrinimo priemonių administravimą, palūkanų (delspinigių) automatinis skaičiavimas ir apmokėjimas, nuostolio įvykių registravimas, paskolų portfelio administravimas.

Mokėjimo kortelės

Payment cardsIntegruotas „Mastercard“ mokėjimo kortelių aptarnavimas, kuris leidžia atsiskaityti už prekes ir paslaugas bet kurioje pasaulio šalyje. Taip pat išsiimti pinigų bet kuria valiuta visuose bankomatuose, priimančiuose „MasterCard“ korteles.

Dokumentų valdymas

Document management Galima įkelti, išsaugoti, ištrinti dokumentus bei juos pasirašyti e-parašu. Integruotos individualios  formos, skirtos duomenų ir informacijos surinkimui.

Apskaita ir analitika

Accounting

Šiame modulyje vykdomas sąskaitų plano ir didžiosios knygos administravimas, atliekama finansinių operacijų apskaita, sąskaitų faktūrų, tiekėjų, pirkėjų registravimas ir valdymas, sąskaitų apmokėjimų kontrolė, ilgalaikio turto ir VVP bei multivaliutinė apskaita, dienos balanso uždarymas (atidarymas), specialiųjų atidėjinių apskaita, balansų skaičiavimas realiu laiku ir išsaugojimas kiekvieną dieną. Taip pat registruojamos visos operacijos ir transakcijos.

Gaukite naujausią statistiką apie klientus ir darbuotojus, pasinaudojant iš anksto pagal Jūsų poreikius paruoštomis ataskaitomis. Sistema suteikia galimybę koreguoti, analizuoti ir eksportuoti visus Jūsų sukauptus duomenis Excel, Word, PDF ar kitu formatu.

Grynųjų pinigų operacijos

Cash Sistema palaiko grynųjų pinigų įnešimą į sąskaitą bei grynųjų pinigų paėmimas iš sąskaitos. Taip pat galimas grynųjų pinigų limitų valdymas (padalinio, kasos, saugyklos). Kaip vienas iš pagrindinių modulio funkcijų galima įvardinti kasos operacijų ataskaitas, kontrolę ir saugumą. Tai užtikrina vykdoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, nes yra integruota anketa „Pažink savo klientą“, kurios pagrindu vykdomas nuolatinis kliento duomenų tikrinimas nepageidaujamų asmenų registruose (OFAC, World Check, EU įstaigos). Taip pat automatiškai tikrinamos visos operacijos ir lyginamos su anketoje nurodytai duomenimis. Esant įtartinoms operacijoms, jos stabdomos ir fiksuojami duomenys pagal pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles. Modulis generuoja pinigų plovimo prevencijos ataskaitas. Taip pat sudaro galimybes saugoti informaciją apie operacijas bei perduoti jas FNTT per integracines sąsajas.

Duomenų apsikeitimo integracijos

Document managementSistemoje vykdomas duomenų valdymas ir apsikeitimas su įvairiomis institucijomis, įmonėmis ir sistemomis, tarp kurių galima paminėti Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS), Lietuvos banką (LB), Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinę sistemą (NASIS), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodrą“), Registrų centrą (RC) ir jo valdomas sistemas (NTR, JAR, GR), CreditInfo ir jų valdomas sistemas (KBI ir KBS).
 • SPECIALIZUOTO BANKO SISTEMOS MODULIAI:
 • Klientai
 • Sąskaitos
 • Produktai
 • Mokėjimai
 • Rizikos vertinimas ir kreditavimas
 • Mokėjimo kortelės
 • Dokumentų valdymas
 • Apskaita ir analitika
 • Grynųjų pinigų operacijos
 • Duomenų apsikeitimo integracijos