NRD CS yra technologinių kibernetinės gynybos konsultacijų, reagavimo į saugos incidentus bei taikomųjų mokslinių tyrimų įmonė, teikianti paslaugas specializuotų viešojo sektoriaus paslaugų teikėjams (teisėsauga, telekomunikacijų ir ryšių bendrovės, nacionaliniai ryšių reguliatoriai, nacionalinės kritinės infrastruktūros valdytojai), finansų sektoriui bei organizacijoms, valdančioms ir tvarkančioms slaptus duomenis bei didelio jautrumo informaciją.

NRD CS taip pat dalyvauja įgyvendinant „Norway Registers Development AS“ misiją sukurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams. NRD CS reagavimo į saugos incidentus komanda (NRD CIRT) teikia kibernetinės saugos konsultacijas, atlieka saugos auditą, atitikties ir rizikos vertinimą, prisideda prie kritinių kontrolės priemonių (Critical Controls) vystymo, kuria ir diegia kibernetinės gynybos bei informacinių sistemų saugumo technologijas ir vykdo mokymus organizacijų informacijos saugumo padaliniams.

Įmonė NRD CS įsteigta 2013 metais, o veiklą pradėjo 2014 m. sausį, tačiau patirtį įmonė skaičiuoja dar nuo 2008 metų, kai kibernetinės saugos discipliną pradėjo vystyti „Baltic Amadeus Infrastruktūros Paslaugos" (dabar - BAIP).

NRD CS yra valdoma Nasdaq Vilnius listinguojamos investicijų į IT verslus bendrovės UTIB INVL Technology, kurios įmonės veikia klasterio pagrindu ir įgyvendina bendrus projektus daugiau kaip 50-yje pasaulio šalių.

Kontaktai: https://www.nrdcs.lt/lt/kontaktai/