SEPA API SPRENDIMAS

Priimkite mokėjimus lengvai iš 34 SEPA valstybių. Mūsų sukurta SEPA API gali būti lengvai integruojama į Jūsų mokėjimų, apskaitos ar verslo valdymo sistemas. Šios sąsajos (API) pagalba pranešimus apie įvykdytus ir gaunamus mokėjimus gausite iš karto.

PRAŠYTI DEMO

SEPA API

Priimkite mokėjimus lengvai iš 34 SEPA valstybių. Mūsų sukurta SEPA API gali būti lengvai integruojama į Jūsų mokėjimų, apskaitos ar verslo valdymo sistemas. Mūsų siūlomos sąsajos (API) pagalba pranešimus apie įvykdytus ir gaunamus mokėjimus gausite iš karto, todėl nereikės nuolat prisijunginėti ir tikrinti bankų sąskaitų likučiu. Siūlomas sprendimas yra paprastas tačiau išmanus, nes sukurtas siekiant įgyvendinti nesudėtingą integravimo procesą ir užtikrintai palaikyti potencialų augimą. Be to, pasinaudojant šiuo sprendimu galima pateikti tiesioginius prašymus dėl lėšų grąžinimo, taip pat realizuotos duomenų eksporto galimybės keliais formatais.

Kas yra SEPA?

Bendra mokėjimų eurais erdvė, arba SEPA (angl. Single Euro Payments Area), – tai 34 Europos valstybes apimanti erdvė, kurioje mokėjimai eurais atliekami vienodomis sąlygomis. Šios erdvės populiaciją sudaro daugiau kaip 500 milijonų gyventojų ir daugiau kaip 20 milijonų verslų. Pagrindiniai SEPA erdvėje atliekamų kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų reikalavimai apibrėžti SEPA reglamente. Pažymėtina, kad Monako Kunigaikštystėje, Šveicarijoje ir San Marine mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat gali teikti SEPA reikalavimus atitinkančias mokėjimo paslaugas, nors šiose teritorijose SEPA reglamentas nėra taikomas. Kiekvienoje valstybėje narėje turi būti paskirtos institucijos, užtikrinančios SEPA reglamento laikymąsi. Lietuvoje tokia institucija yra Lietuvos bankas.

Siekiant mokėjimus vykdyti vienodomis sąlygomis, reikia taikyti mokėjimų vykdymo schemas, kurias rengia rinkos dalyviai. Šiuo metu taikomos šios schemos: SEPA kredito pervedimų schema (angl. SEPA Credit Transfer Scheme) bei dvi SEPA tiesioginio debeto schemos – pagrindinė (angl. SEPA Core Direct Debit Scheme) ir verslo (angl. SEPA Business-to-Business Direct Debit Scheme).

sepa sct instBe to, nuo 2017 m. lapkričio 21 d. pradės veikti momentiniams mokėjimams Europoje atlikti skirta SEPA momentinių kredito pervedimų schema (angl. SEPA Instant Credit Transfer Scheme). Būtina atkreipti dėmesį, kad visi SEPA mokėjimai atliekami tik į IBAN formato sąskaitas. Vienodas sąskaitų formatas sumažina tiek laiko, tiek finansines sąnaudas aptarnaujant mokėjimus Europos mastu, todėl prekybininkai atsiskaitymus gali gauti iš klientų visoje Europoje.

Kas yra API?

Aplikacijų programavimo sąsaja (angl. Application Programming Interface, API) – tai sąsaja, per kurią galima pasiekti kitos programos ar sistemos funkcionalumą ar apsikeisti su ja duomenimis. Viena iš pagrindinių API funkcijų – apibrėžti viešai pasiekiamas funkcijas, klases ar metodus, kuriais remiantis, pavyzdžiui naudojant mūsų sukurtą SEPA API, galima vykdyti SEPA mokėjimus eurais visose 34 SEPA valstybėse į IBAN formato sąskaitas. Toks atsiskaitymų būdas stipriai sumažina mokėjimo klaidų riziką, todėl reikšmingai sumažėja su šia rizika susiję potencialūs nuostoliai. Be to, toks atsiskaitymo būdas jau tapo įprastas tiek verslo įmonėms, tiek elektroninių parduotuvių pirkėjams.

Pagrindinės siūlomo SEPA API SPRENDIMO funkcijos:

  • Sąskaitų numerių konvertavimas
  • BIC kodų patikrinimas
  • IBAN validumo tikrinimas
  • Mokėjimo parametrų sutikrinimas SEPA atitikčiai

Mūsų sukurta SEPA API, tai vienos integracijos įrankis, kuris leidžia verslo įmonėms atlikti ir gauti visų pagrindinių formų SEPA mokėjimus. Šio įrankio pagalba pranešimus apie įvykdytus ir gaunamus mokėjimus gausite iš karto, todėl nereikės nuolat prisijunginėti ir tikrinti bankų sąskaitų likučiu. Be to, pasinaudojant šiuo sprendimu galima pateikti tiesioginius prašymus dėl lėšų grąžinimo, taip pat realizuotos duomenų eksporto galimybės keliais formatais.

  • SEPA API
  • Kas yra SEPA?
  • Kas yra API?